Compartimentul Achizitii Publice

Functioneaza in cadrul ISU "Basarab I" Dambovita si este specializat în atribuirea contractelor de achizitie publică, fiind organizat conform prevederilor Legii nr. 98 din 2016. Are stabilite atributii prin Normele metodologice publicate in HG nr.395 din 2016.


Atributii compartiment

Elaboreaza si, după caz, actualizeaza, pe baza necesitătilor transmise de celelalte compartimente ale autoritătii contractante, un program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achizitie; ...complet.