Cadrul LegalProcedura de Achizitie Publica

Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice
HGR nr.395 din 2066 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Legea nr.101 din 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor
OUG nr.30 din 2006 Versiune actualizata

Alte prevederi

Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice
Ghid privind strategia de contractare
Ghid de utilizare DUAE
Notificare solicitare clarificări prin intermediul SEAP
Notificare utilizare DUAE
Ordin nr. 281 din 2016 ANAP
Informații utile modificări legislative ANAP


Inapoi la Prima Pagina